SVIJET NA DLANU

OVAJ BLOG JE ZA SVE OSOBE KOJE ŽELE SAZNATI I NAUČITI NEŠTO KORISNO

09.08.2017.

VJEROVANJE DA NEKI PREDMET, HAMAJLIJA ILI TURBE POSJETOM I UPUČIVANJEM MOLBE MOGU POMOĆI U NEVOLJI

Ovu temu ću početi kur`anskim ajetom u kojem se kaže: ,,Šta kažete o Latu i Uzzau i Menatu, trećoj najmanje cijenjenoj? Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?! To bi bila podjela nepravedna.'' ( En-Nedžm, 19-22)
Danas ljudi vjeruju zaista u mnoge da tako kažem gluposti, da donose korist u njihovim životima. Naći ćemo kod nekih hamajlije, kod drugih neke zapise ili slike koje kakvih šejhova ili komade zemlje sa nekog turbeta ili čak kamen donesen sa Ajvatovice i to sve u svrhu kao nekakvog čuvanja ili zaštite??
 Zaista kada bi ljudi dragocijano vrijeme trošili u korisnije stvari imali bi i bereketa i zaštite na pretek. Slične stvari su radili i na početku islama oni prije nas.
U spomenutom kur`anskom, ajetu vidjeli smo tri imena nekakvih ,,božanstava,, za koje se smatralo da predstavljaju nešto. Evo šta su oni ustvari bili. Ove kipove su držali stanovnici Hidžaza u džahilijetskom načinu života.

Prvi spomenuti u ajetu, tj. Lat pripadao je stanovnicima Taifa i Arapima koji su živjeli oko njega. Drugi navedeni u spomenutom ajetu je Uzza i pripadao je Kurejšu i Kinani, a Menat Benu-Hilalu. Ibn Kesir je ovako njih opisao u svom govoru: ,,Lat je bio bijeli izrezbareni kamen. Na njemu je bila kuća u Taifu. Imala je zavjese i sluge, a oko nje prazan prostor koji su stanovnici Taife veličali, a to je pleme Sekif, i svi oni koji su mu pripadali.''
Što se tiče drugog Uzzaa, Ibn Džerirje rekao: ,,To je bio kamen na kojem je bila građevina i zastori u Nahli između Mekke i Taifa. Kurejš ga je veličao, a sjetimo se poznate Ebu Sufjanove rečenice na Uhudu :,,Mi imamo Uzzaa, a vi ga nemate.'' Allahov Poslanik a.s., je rekao : ,,Recite: `Allah je naš zaštitnik, a vi zaštitnika nemate.''

Oni se pored Allaha , klanjaju onima koji im ne moguni nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti i govore:,ovo su naši zagovornici kod Allaha.` Reci: ,,Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji.'' Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim.'' (Junus, 18)
Za kraj ove teme treba znati da su mušrici imali lotosovo drvo kraj kojeg su klečali, obožavali ga radi berićeta, jer su vjerovali da ono donosi berićet, pa su vješali i svoje oružije na njega.
 Ono se zvalo još Zatu-envat. Obratimo pažnju sada na objašnjenje ovog imena. Naime, riječ Envat je množina od nut, a to je infinitiv koji je nazvan El-Menut, a to je opet treće božanstvo spomenuto u na početku teme u prvom ajetu.
Evo dakle, kao što smo mogli vidjeti i generacije prije nas su vjerovali u kipove. predmeta i slično, vjerovali da im neko ili nešto mimo Allaha dž.š., može donijeti bereket, sreću i poboljšati njihovo stanje. Ništa i niko nije kao Allah dž.š., koji sve vidi, sve čuje, sve zna i sve može. Dakle ne mogu nam pomoći nikakve hamajlije, nikakvo Fatimino oko, kora nekakvog drveta protiv uroka niti kamenje sa Ajvatovice niti odlazak na turbe i upućivanje dove. Umjesto svega navedenom, treba učiti Kur`an, obavljati namaz, raditi dobra djela i Allahu dž.š., upućivati dove, jer samo On svojom milošću može pomoći svakome.

Kur`anski ajet kao pouka : ,,A na dan kada ih sve okupimo, reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali: Stanite i vi i božanstva vaša! Pa ćemo ih razdvojiti i božanstva njihova će reći: ,,Niste se vi nama klanjali.'' Allah je dovoljan svjedok i nama i vama, mi doista nismo znali da ste nam se klanjali.'' (Junus, 28-29)


Stariji postoviČEGA ČOVJEK MORA BITI SVJESTAN U SVIM PRILIKAMA

RUBRIKA : SVIJET NA DLANU ( KRATKI VIDEO KLIPOVI O MNOGIM ZEMLJAMA)
OVDJE ĆU OBJAVLJIVATI INTERESANTNE VIDEO KLIPOVE IZ POJEDINIH DRŽAVA ILI GRADOVA
-Saudijska Arabija- NAJVEĆI UNIVERZITET NA SVIJETU ZA ŽENE-Flag Counter

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
3677

Powered by Blogger.ba